A C T I V E Networking that works...!

Welcome to friendsofgeorge - Networking at its best....!
Saturday, April 21 2018 @ 03:38 am SAST

Wes-Kaap tot rampgebied verklaar.
Die pyl dui die posisie van drie hengelaars langs die dam aan en gee 'n idee van hoe laag die damvlak tans is.


NASIONALE NUUS - Die droogte in die Wes-Kaap het die provinsie se premier, Helen Zille, genoodsaak om die Wes-Kaap vir 'n drie maande tydperk as 'n rampgebied te verklaar.

Zille se verklaring is in die regeringskoerant geproklameer.

Damme in die Wes-Kaap se watervlakke staan nou op 'n gemiddelde 18,6%, waar dit dieselfde tyd verlede jaar op 30,5% gestaan het.

Drie damme in die Suid-Kaap en Karoo-omgewing wat as voedingsbronne dien, is dolleeg, met nog vyf damme wat minder as 10% water bevat.

Al drie die leë damme, Gamkadam (Beaufort-Wes), Gamkapoortdam (Ladismith) en Prinsrivierdam (Prinsrivier) is in die Suid-Kaap-omgewing. Drie van die vyf ander damme wat oor 'n watervlak van minder as 10% beskik is ook in die Suid-Kaap-omgewing geleë. Dit is die Stompdriftdam (De Rust - 6,3%%), Kammanassiedam (Oudtshoorn - 6,1%) en Floriskraaldam (Laingsburg - 4,4%).

Die Floriskraaldam was presies 'n jaar gelede 25,8% vol. Die Suid-Kaapse leë damme was dieselfde tyd verlede jaar onderskeidelik 37,4% (Gamkadam), 3% (Gamkapoortdam) en 26,9% (Prinsrivierdam) vol.

So was die Stompdriftdam 37% vol, met die Kammanassiedam op 55,6%.

Volgens Zille se verklaring gaan die Wes-Kaap gebuk onder die ergste droogte sedert 1904. "Die droogte gaan ons biljoene rande uit die sak jaag. Daar is reeds R27 miljoen bewillig om hulpbronne in plek te stel."

Zille het 'n interim ministeriële komitee saamgestel om met oplossings vorendag te kom om water aan Wes-Kapenaars te voorsien.

'n Navraag oor hoe die droogte Oudtshoorn raak en of streng waterbeperkings ingestel gaan word, is Maandag aan die munisipaliteit gerig.

Met ter perse gaan Donderdagmiddag is die navraag nie beantwoord nie.Drie hengelaars op die kaal oewer van die Calitzdorpdam wat tans minder as 30% water bevat. Foto's: Hannes Visser
Wes-Kaap tot rampgebied verklaar. | 0 comments | Create New Account
The following comments are owned by whomever posted them. This site is not responsible for what they say.